Ekstraordinært årsmøte - 2022

Innkalling til årsmote CSF 2022

Agenda årsmote CSF 2022

Styrets årsberetning 2021

Regnskapsoppsett 2021 Seilforeningen

Kommentar til regnskap 2021

Budsjett 2022

Kommentar til busjett 2022

Innkalling til årsmote-CSF 2021

VALGKOMITEEN i CSF Innstilling 2020

Budsjett 2021

Kommentar til budsjett 2021

Budsjett NM Express

Revisor urttalelse

Kommentar til regnskap 2020

REGNSKAP 2020 seilfor

Agenda årsmøte CSF 2020

Styrets årsberetning 2020

Organisasjons forslg