Jollegruppa

Jolleseiling i Christianssand seilforening foregår hovedsakelig fra Gjestehavna i Kristiansand der vi har anlegg og opplagsplass for jollene. Sesongen for trening på vann er fra siste helgen i mars til siste helgen i oktober (sommertid).

I Christianssand Seilforening seiles det ulike type joller. Vi tilbyr gunstig leie av seiljoller til nybegynnere, for trening og regatta. Disse jollene er primært rigget til opplæring/nybegynnere, så vi anbefaler å kjøpe egen båt etter et års tid. En får kjøpt fine Optimistjoller for 10 til 15 tusen – som kan selges igjen til samme prisen hvis de behandles fint.

Optimist er et lite seiljolle beregnet for én person. Den er en nybegynnerbåt for barn og unge, opprinnelig bygget i kryssfinér. En billigere norsk variant i Huntonit ble introdusert som A-jolle. Optimist er den største båtklassen i Norge, på tross av at man kun kan konkurrere til og med det året man fyller 15.

Laser (ILCA)er en rask enmannsseiljolle. Den er bygget i glassfiberarmert plast, har aluminium-rigg og et storseil. Laseren som regatta-båt er en entype-båt, som vil si at alle båtene skal være så like som praktisk mulig.  Det er seilerens ferdigheter og kunnskap som skal være viktigst, ikke standarden på utstyret. Navnet Laser brukes oftest om modellen Laser Standard. Laser Radial og Laser 4.7 er modeller med det samme skroget som Standard, men seilet er mindre og bunnmasten kortere

RS Feva er en tomanns seiljolle for ungdom. Jolla er designet av Paul Handley i 2002, og produseres av RS Sailing. RS Feva er en internasjonal jolleklasse, og er valgt ut av Norges Seilforbund til å være ett av satsingsområdene for rekruttering til seilsporten for barn og unge. RS Feva finnes i to forskjellige modeller. RS Feva S og RS Feva XL, hvor sistnevnte er mest vanlig i Norge i dag. Forskjellen på disse er at XL-versjonen er en regattaversjon med regattaseil, med større storseil. Skroget er det samme.

Snipe er en liten seilbåt, en tomannsjolle på ca. 15 fot. Den brukes primært til regattaseiling og er den største entypeklassen (like båter seiler mot hverandre) i Norge utenom junior-klassene. Snipen er lett å beherske og en båt «for alle». Samtidig er nivået i toppen høyt. Snipen er ikke blant de mest moderne seiljoller, men til gjengjeld en taktisk båt.

 

Tirsdager er fast treningsdag i CSF. Da begynner Laserene (ILCA) og trene ved 16 tiden.

Optimisjollene møter ferdig rigget og klare til seiling kl 18. Seilerne deles i ulike grupper etter nivå; Comming Stars og Stars. Flere voksne/forelder seiler samtidig med barna, organiser seiling/trening selv. Treningene varer typisk frem til kl 20:30. Normalt maks 90 minutter på vannet,

Torsdager skiller vi mellom partalls- og oddetallsuker.

Partallsuker er det treninger. Oppmøte ferdig rigget for seiling kl 18:00. Det deles i samme grupper etter nivå som tirsdager. Treningene varer ca 90 miniutter.

Oddetalsuker seiles det treningsregatta. Første starten går kl 18:00 utenfor gjestehavna.

Sørlandscuper

I løpet av sesongen samarbeider foreningene på Sørlandet om fire til frem helger hvor vi har regattaer. Vi tilstreber å ha med en trener/følgebåt fra CSF til disse arrangementene. Dette er hyggelige og sosiale arrangementer hvor seilerne møter andre seilere fra Sørlandet. Når vi skal på Sørlandscupper, pleier vi å pakke joller og følgebåter etter treningene på tirsdager.

Kjølbåter

CSF arrangerer havseilerregatta sammen med Vågsbygd Seilforening hver onsdag kl. 17.30, fra VSF sine lokaler på Bredalsholmen. Det seiles etter det nye LYS systemet og vi deler båtene inn i tre klasser. I tillegg planlegges det egen klasse for nybegynnere.

Ta kontakt på mail: leder@csf.no om du har spørsmål eller lyst til å delta i regatta, enten som mannskap eller med egen båt.